reBell

Ny LP ute den 27 april!

                                                                  reBellomslag

Re:Bell består av poeten Daniel Boyaciouglu, sångerskan Qarin Wikström och duon there are no more four seasons. Projektet och konserten siktar på att sätta en nationalskald från 1700-talet i ett nutida svensk perspektiv, där integration, genus, musikalisk form och laptop är några element som vidrörs. Eller uttryckt på ett annat sätt: kvartetten tar avstamp i några av Fredman’s Epistlar och funderar på vilken relevans de kan tänkas ha för dagens Sverige.

Daniel Boyaciouglu, poet

Qarin Wikström, sång

there are no more four seasons

George Kentros, violin

Mattias Petersson, liveelektronik

Kommentera